ภาษาไทย
Epson TM-H6000IV Series
หมวดหมู่สินค้า: Slip Printer
25,000.00 (ราคายังไม่รวม Vat 7%)

11 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 1633 ผู้ชม

 Print Methods  Receipt: Thermal line printing 
 Slip: 9-pin serial impact dot matrix 
 Endorsement (optional): 8-pin shuttle impact dot matrix
 Print Font

 Receipt: 9 x 17 / 12 x 24 
 Slip: 5 x 9 / 7 x 9  
 Endorsement: 5 x 7 
 Receipt: 56 / 42 columns 
 Slip: 60 / 45 columns  
 Endorsement: 40 columns
 Receipt: 0.99 x 2.4mm (W x H){0.039 x 0.095"} 
 Slip: 1.56 x 3.1mm (W x H){0.061 x 0.122"} 
 Receipt: 1.41 x 3.39mm (W x H){0.056 x 0.134"} 
 Slip: 1.24 x 3.1mm (W x H){0.049 x 0.122"} 
 Endorsement: 1.1 x 2.42mm (W x H) {0.043 x 0.099"} 
 95 Alphanumeric, 37 International, 128 x 8 Graphic

 Print Speed  Receipt: 200mm/sec (63 lines per second (lps), 3.18mm {1/8"} conversion) 
 Two-color thermal mode: 78mm/sec (40 columns, 17.8 cpi) (24.5 lps, 3.18mm {1/8"} conversion) 
 Slip: Approx. 5.7 lps 
 Endorsement: Approx. 1.9 lps
 Paper Dimensions  Thermal: 79.5 ± 0.5 x 83.0mm diameter {3.13 ± 0.02 x diameter 3.27"}  
 Slip: 70-148 x 150-210mm (W x L) {2.76 to 5.82 x 5.91 to 8.27"}
 Paper Thickness  Receipt: 0.06 to 0.09mm {0.0024 to 0.0035"} 
 Slip: 0.09 to 0.31mm {0.0035 to 0.012"} 
 Endorsement: 0.09 to 0.2mm {0.0035 to 0.0079"}
 Validation  8 lines
 Copy Capability  Receipt: original (thermal)
 Slip: One original and three copies
 Endorsement: one original
 Inked Ribbon  Slip: ERC-32B (Black) 
 Endorsement: ERC-41B (Black)
 Ribbon Life  Slip: 4,000,000 characters
 Endorsement: 800,000 characters
 Power Supply Voltage  24 VDC ±10% (PS-180)
 Current Consumption  Approx. 1.8 A (mean)
 D.K.D. Function  2 drivers
 Reliability  MTBF 360,000 hours (receipt)  180,000 hours  (slip)
 MCBF 72,000,000 lines (receipt) 29,000,000 (slip)
 Overall Dimensions  186 x 298 x 209mm (W x D x H) {7.3 x 11.7 x 8.2"}
 Weight

 Approximately 5.3 kg (11.7 lbs)

 Environmental Standards  VCCI class A, FCC class A, CE marking, WEEE, RoHS compliant
 Safety Standards  UL, CSA
 Interfaces  Epson Connect-It: RS-232C Serial, Parallel, RS-485, USB, Ethernet, Wireless
 Factory Options  MICR device, endorsement printer, validation
 Data Buffer  4 KB or 45 bytes
 NV Bit Image Memory  384 KB Maximum graphic file storage

 

 

"หมายเหตุ-ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม" 

Brochure

ผู้เข้าชม :
3390157
Engine by shopup.com