ภาษาไทย

ดูบทความโครงการวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33

โครงการวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33

หมวดหมู่: กิจกรรม

 

พวกเราควอเดลทุกคนฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม
"วัคซีนที่ดีที่สุด คือ วัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุด"

 

 

 

30 สิงหาคม 2564
ผู้บริหาร และ พนักงานเข้ารับการฉีด AstraZeneca เข็มที่ 2

วัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อลดการติดเชื้อและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

     

      

    

9 มิถุนายน 2564
ผู้บริหาร และ พนักงานเข้ารับการฉีด AstraZeneca เข็มที่ 1

วัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อลดการติดเชื้อและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

 

30 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 197 ครั้ง

ผู้เข้าชม :
4909378
Engine by shopup.com