ภาษาไทย

ดูบทความกิจกรรม ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19 ร่วมบริจาค "เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ แบบไม่ใช้มือกด"

กิจกรรม ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19 ร่วมบริจาค "เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ แบบไม่ใช้มือกด"

หมวดหมู่: กิจกรรม

 


วันที่ 29 เม.ย.2563 ได้มอบ
"เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ แบบไม่ใช้มือกด" ให้แก่

1. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 2 เครื่อง
โดยมี รองผอ. พ.อ.(พ) รชต ลำกูล และ
หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ของ รพ. คือ พ.อ.นพ.อดิสรณ์ ลำเพาพงษ์
และหัวหน้าศูนย์สารสนเทศ คือ พ.อ.กศม ภังคานนท์ เป็นผู้รับมอบ
 
 
2. กรมแพทย์ทหารบก จำนวน 1 เครื่อง
โดยมี เจ้ากรมแพทย์ทหารบก พลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ เป็นผู้รับมอบ
 
 
 
3. สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วันศุกร์ที่ 29 พ.ค.63 เวลา 10:30 น.
พล.ต. วิโรจน์ เกิดแสง ผอ.สจว.สปท. นำ นศ.สจว.ร่นที่ 120
มอบเครื่องกดแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ
แด่ พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท.
จำนวน 1 เครื่อง ณ ห้องรับรอง อาคาร บก.สปท.
 
4. สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันพฤหัสบดีที่ 04 มิ.ย.63
คุณทัศรัตน์ สถิระ กรรมการผู้จัดการ บจก.ควอเดลโซลูชั่น พริ้นติ้ง
มอบเครื่องกดแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ
โดยมี นายวีรชัย ศาสตราศรัย ผู้อำนวยการส่วนบริการกลาง เป็นผู้รับมอบ
จำนวน 1 เครื่อง 04 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 823 ครั้ง

ผู้เข้าชม :
4662485
Engine by shopup.com